iDva - počítače bez starostí POČÍTAČE START KLASIK

Přihlašte se na Online seminář o možnostech rozvoje a individualizaci moderní výuky

Online semináře o možnostech rozvoje a individualizaci moderní výuky pořádané na podporu projektu „EU peníze školám” a výzvy „1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách”, zveřejněné ze strany MŠMT dne 18. 5. 2010.

AKCE – Interaktivní dotykové tabule pro školy

Přinášíme Vám speciální nabídku interaktivních dotykových tabulí a veškerého potřebného příslušenství. Podrobný popis nabídky naleznete v přiloženém letáku i na www.itdnes.cz/skoly-vzdelavani/.

AC Body a www.itdnes.cz

Jako každé nové čtvrtletí i v posledním čtvrtletí roku 2009 přibudou školám, které mají uzavřenou smlouvu s naší společností, další AC Body. Spolu s tímto upozorněním Vás současně chceme informovat změně, která se věrnostního programu týká. Jedná se o změnu webu na který je systém AC Body navázán. Web www.svet-it.cz byl nahrazen novým www.itdnes.cz . Vše ostatní zůstává beze změny. Platí tedy:

Na www.idva.cz/body získáte přehled o počtu školou získaných AC Bodů, informace o nabízeném zboží a zároveň možnost  zboží objednat. Pro přihlášení do aplikace pod účtem Vaší školy zadejte jako jméno REDIZO školy a do hesla vyplňte číslo faktury za IV. čtvrtletí roku 2008 (PF0108....). Pokud se Vám přihlásit nepodaří, ověřte si své přihlašovací údaje zasláním e-mailu na info@acol.cz. Na jeho základě ověříme funkčnost přihlašovacích údajů a obratem Vám je potvrdíme nebo oznámíme správné. Podmínkou pro využití věrnostního programu je uhrazení všech faktur za poskytované služby. V nabídce naleznete přehled zboží, které můžete v případě zájmu objednat přímo z aplikace. Na základě Vaší objednávky bude po ověření splnění podmínek věrnostního programu vybrané zboží zasláno na fakturační adresu školy.

Pokud chcete získané AC Body využít na nákup jiného zboží, než obsahuje naše nabídka, je možné si požadované zboží vybrat na www.itdnes.cz . V takovém případě vybrané zboží na www.itdnes.cz neobjednávejte. Objednávku ve formě e-mailu odešlete s uvedením konkrétního typu zboží na e-mail info@acol.cz. Pro určení přibližné bodové hodnoty Vámi vybraného zboží lze kalkulovat 1 AC Bod = cca 4,- Kč.

Příklad objednávky zaslané na info@acol.cz:

V rámci věrnostního programu AC Body objednávám: //konkrétní typové označení zboží vybraného na www.itdnest.cz //

Objednatel: (zde, prosím, uveďte plnou adresu, na kterou bude zboží zasláno)

REDIZO školy:

Jméno objednávajícího:

Telefon:

 e-mail:

Na základě Vaší objednávky bude po ověření splnění podmínek věrnostního programu vybrané zboží zasláno na adresu uvedenou v e-mailu. Následně bude škole vyfakturována 1,-Kč za každé jedno objednané zboží.

Celému pedagogickému sboru a všem spolupracovníkům na školách přejeme klidné prázdniny

AutoCont a.s. přeje všem pracovníkům ve školství klidné, pohodové a hlavně zasloužené prázdniny. Prázdniny neznamenají žádnou změnu v úrovni námi zabezpečovaných služeb. Všichni pracovníci, kteří zabezpečují provoz a údržbu výpočetní techniky na s námi spolupracujících školách, jsou vám připraveni poskytnout plnou podporu kdykoliv i v době školních prázdnin.

Krátkodobé omezení centrálních služeb pro školy

V sobotu 18.7.2009 v době od 8:00 do 10:00 hod bude v CIS (centrální pracoviště s řídícími servery a datovými poli projektů iDva a Pokračování ) instalována nová výkonnější UPS s cílem umožnit další rozvoj CIS a zvýšit celkovou bezpečnost a spolehlivost celého systému. Z tohoto důvodu dojde k částečnému omezení centrálních služeb, které se mohou projevit při využívání výpočetní techiky na námi zabezpečovaných školách. Děkujeme za pochopení.

Nová dávka AC Bodů pro školy

Každé nové čtvrtletí znamená pro školy, které mají uzavřenou smlouvu s naší společností, další dávku AC Bodů v našem věrnostním programu. S jeho využitím můžete nakupovat bez peněz, pouze za školou získané AC Body.

Na www.idva.cz/body získáte přehled o počtu školou získaných AC Bodů, informace o nabízeném zboží a zároveň možnost jak zboží objednat.

Pro přihlášení do aplikace pod účtem Vaší školy zadejte jako jméno REDIZO školy a do hesla vyplňte číslo faktury za IV. čtvrtletí roku 2008 (PF0108....). Pokud se Vám přihlásit nepodaří, ověřte si své přihlašovací údaje zasláním e-mailu na info@acol.cz. Na jeho základě ověříme funkčnost přihlašovacích údajů a obratem Vám je potvrdíme nebo oznámíme správné. Podmínkou pro využití věrnostního programu je uhrazení všech faktur za poskytované služby.

V nabídce naleznete přehled zboží, které můžete v případě zájmu objednat přímo z aplikace. Na základě Vaší objednávky bude po ověření splnění podmínek věrnostního programu vybrané zboží zasláno na fakturační adresu školy. Pokud chcete získané AC Body využít na nákup jiného zboží, než obsahuje naše nabídka, je možné si požadované zboží vybrat na www.svet-it.cz. V takovém případě vybrané zboží na www.svet-it.cz neobjednávejte. Objednávku ve formě e-mailu odešlete s uvedením konkrétního typu zboží na e-mail info@acol.cz. Pro určení přibližné bodové hodnoty Vámi vybraného zboží lze kalkulovat 1 AC Bod = cca 4,- Kč.

 Příklad objednávky zaslané na info@acol.cz:

V rámci věrnostního programu AC Body objednávám: //konkrétní typové označení zboží vybraného na www.svet-it.cz //

Objednatel: (zde, prosím, uveďte plnou adresu, na kterou bude zboží zasláno včetně REDIZA školy)

 Jméno objednávajícího: Telefon: e-mail:

Na základě Vaší objednávky bude po ověření splnění podmínek věrnostního programu vybrané zboží zasláno na adresu uvedenou v e-mailu.

Astronomická expedice 2009 - Procestujte Galaxii

Informace o akci, kterou pořádají Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, společnost Amatérská prohlídka oblohy a Východočeská pobočka České astronomické společnosti.

Přejeme všem klidné, pohodové svátky a mnoho osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2009.

PF 2009